THÔNG TIN THANH TOÁN

Quý khách hàng có thể thanh toán thông qua một số tài khoản của Hoàng Trung Nhân sau đây: